به سایت مرکز خدمات هوانوردی سیمرغ اولین مرکز هوشمند مدیریت خدمات هوانوردی ایران خوش آمدید.

faarhyenfrdeitjaruestr


کالایی در سبد نیست

خدمات بیمه حوادث هوانوردی

خدمات پوشش بیمه حوادث در هوانوردی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

رشته ها و زیر رشته های بیمه ای بخش هوایی
مورد نیاز بیمه گزاران در قبال ریسکهای مربوط به فعالیت های مالکیت ، بهره برداری ، تعمیر ونگهداری و یا فروش هواپیما و هلی کوپتر" (بر اساس دستورالعمل سازمان هواپیمایی کشوری داشتن برخی از بیمه نامه های زیر الزامی است )
1-بیمه بدنه هواپیما و هلیکوپتر(HULL)
این بیمه پوشش های زیر را دربر می گیرد :
آسیب‌دیدگی هواپیما بر اثر وقوع خطرات مشمول بیمه
هزینه مربوط به فرود اضطراری هواپیما
هزینه‌های امداد و نجات هواپیما
هزینه‌های پاکسازی باند فرودگاه
هزینه حمل و نقل و تعمیر و تعویض قطعات آسیب‌دیده
برای این بیمه نامه هیچگونه الزمات قانونی تعیین نشده است.
2-بیمه فرانشیز بدنه هواپیما و هلی کوپتر
بیمه فوق پوشش هزینه مربوط به فرانشیز بیمه‌ بدنه را دربر می گیرد .برای این بیمه نامه هیچگونه الزمات قانونی تعیین نشده است.
3-بیمه جنگ بدنه هواپیما و هلی کوپتر(Hull War)
این بیمه بخشی از خسارات ناشی از جنگ و اقدامات تروریستی را تحت پوشش قرار می دهد.برای این بیمه نامه هیچگونه الزمات قانونی تعیین نشده است.برای این بیمه نامه هیچگونه الزمات قانونی تعیین نشده است.
4-بیمه خسارات کلی هواپیما و هلی کوپتر(Total Loss)
بیمه فوق پوشش تسویه حساب بدنه هواپیما در مواقعی که خسارت بصورت کلی حادث می‌گردد و کل هواپیما از بین رفته باشد را دربر می گیرد .برای این بیمه نامه هیچگونه الزمات قانونی تعیین نشده است.
5-بیمه تجهیزات فرودگاهی (Ground Handling Equipment)
بیمه تجهیزات فرودگاهی پوشش بیمه بدنه کلیه تجهیزات فرودگاهی و ماشین آلات فرودگاهی در برابر حادثه را دربر می گیرد .برای این بیمه نامه هیچگونه الزمات قانونی تعیین نشده است.
6-بیمه تجهیزات ولوازم یدکی شرکتهای هواپیمایی(Spare Parts)
این بیمه پوششهای زیر را دربر می گیرد :
موتور هواپیما
قطعات لوازم یدکی (شامل لوازم یدکی و موتورهای یدکی حمل شده)
دستگاه‌های زمینی بکار رفته در رابطه با هواپیما
تجهیزات موجود در کار کارگاهها
دستگاه‌های لازم جهت جابجایی زمینی
دستگاه‌های کامپیوتری
سیستم‌های شبیه‌ساز
دستگاه‌های الکتریکی، مکانیکی حفاظتی در برابر آتش
اقلام تجاری و موادغذایی
برای این بیمه نامه هیچگونه الزمات قانونی تعیین نشده است.
7-بیمه مسئولیت قانونی شرکت هواپیمایی در قبال مسافر
این بیمه پوشش صدمات بدنی ناشی از حادثه وارد به مسافرین را دربر می گیرد.بر اساس دستورالعمل سازمان هواپیمایی کشوری کلیه وسایل پرنده می باید مسافرین/سرنشینان خود را تحت پوشش این بیمه نامه درآورند .
8-بیمه مسئولیت قانونی بار همراه مسافرین(Baggage)
بیمه فوق پوشش خسارت وارد به بار همراه مسافران را دربر می گیرد.بر اساس دستورالعمل سازمان هواپیمایی کشوری بار همراه مسافرین به عنوان بخشی از بیمه مسئولیت می باید تحت پوشش بیمه قرار گیرد.
9-بیمه مسئولیت قانونی شخص ثالث (Third Party Legal Liability)
بیمه مذکور پوشش خسارت به اشخاص ثالث ناشی از برخورد هواپیما و یا سقوط اشخاص یا اشیا را دربر می گیرد .چنانچه در نتیجه برخورد هواپیما و یا سقوط اشخاص و یا اشیاء از هواپیما خسارتی به اشخاص ثالث وارد شود و بیمه گذار قانونأ مسئول شناخته شده و وجوهی را بعنوان جبران خسارت (به انضمام هزینه هایی که علیه بیمه گزار توسط محاکم صالحه صادر شود) بابت جراحات بدنی ناشی از حادثه منجر به فوت یا غیر از آن و صدمات وارد به اموال بپردازد، بیمه گر مبالغ پرداختی را طبق شرایط بیمه نامه به وی بازپرداخت خواهد کرد.بر اساس دستورالعمل سازمان هواپیمایی کشوری پوشش مربوطه می باید توسط بیمه گزاران تهیه گردد.
10-بیمه مسئولیت قانونی کالای حمل شده توسط هواپیما(Cargo)
این بیمه پوشش خسارت وارد به کالاکه با صدور بارنامه توسط هواپیما حمل می‌گردد را دربر می گیرد .در این پوشش بیمه گر خسارات وارد به کالا که با صدور بارنامه توسط هواپیما حمل می گردد را بر اساس کنوانسیونهای بین المللی تحت پوشش در می آورد.این بیمه نامه جبران خسارات وارد به کالا که با صدور بارنامه توسط هواپیما حمل می گردد را بر اساس کنوانسیونهای بین المللی تحت پوشش در می آورد.بر اساس دستورالعمل سازمان هواپیمایی کشوری این پوشش به عنوان بخشی از بیمه نامه مسئولیت می باید ابتیاع گردد.
11-بیمه مسئولیت ناشی از جنگ(War Liability)
بیمه فوق پوشش خسارات مالی و جانی ناشی از جنگ و عملیات جنگی به اشخاص ثالث را دربر می گیرد .جبران خسارات ناشی از مسئولیت قانونی بیمه گزار در قبال خسارات مالی و جانی ناشی از جنگ و عملیات جنگی وارد به اشخاص ثالث را تحت پوشش در می آورد.
در صورت وجود پرواز بین المللی برخی کشورها الزام به خرید این بیمه نامه می نمایند.
12-بیمه مسئولیت عمومی
بیمه مسئولیت عمومی پوشش غرامت ناشی از صدمات بدنی و یا فقدان و یا خسارت به اموال ایجاد شده از کار و فعالیت بیمه‌گذار به عنوان متصدی حمل و نقل را دربر می گیرد .
13-بیمه مسئولیت تولید(Product Liability)
این بیمه پوشش صدمات جانی یا آسیب‌های مالی وارد به تولیدات ساخته شده در هنگامی که از مالکیت یا تحت کنترل بیمه‌گذار خارج گردیده است را دربر می گیرد .جبران خسارات ناشی از صدمات بدنی و یا فقدان یا خسارت به اموال ایجاد شده از کار و فعالیت بیمه گزار به عنوان متصدی حمل و نقل در این بیمه نامه تأمین می شود.برای این بیمه نامه هیچگونه الزمات قانونی تعیین نشده است.
14-بیمه مسئولیت خدمات زمینی
این بیمه پوشش های زیز را دربر می گیرد :
کنترل ترافیک هوایی- آشیانه
جابجایی مسافر و بار
تامین سوخت و غذا
تجهیزات و نگاهداری هواپیما
یدک کشیدن هواپیما
آتش‌نشانی و امداد فرودگاهی
برای این بیمه نامه هیچگونه الزامات قانونی تعیین نشده است.
15-بیمه حوادث سرنشین
بیمه حوادث سرنشین پوشش صدمات بدنی ناشی از حادثه وارد به مسافرین که منجر به فوت و یا نقص عضو دائم گردد را دربر می گیرد .بر اساس دستورالعمل سازمان هواپیمایی کشور این پوشش می باید ابتیاع گردد.
16-بیمه از دست دادن گواهی پرواز خلبانان
این بیمه پوشش تامین خسارات منافع مالی وارد به خلبانان، کمک خلبانان و مهندسین پرواز در صورت ازدست دادن گواهینامه پروازی بطور دائم یا موقت را دربر می گیرد .برای این بیمه نامه هیچگونه الزمات قانونی تعیین نشده است.
17-بیمه تجهیزات ولوازم یدکی شرکتهای هواپیمایی
بیمه تجهیزات و لوازم یدکی شرکت های هواپیمایی به منظور بیمه کردن انواع تجهیزات مربوط به بدنه هواپیما شامل موتور(در هنگامی که بر روی هواپیما نصب نباشد)،قطعات یدکی دستگاه های زمینی و تجهیزات در کارگاه ها در هنگامی که در انبار بوده و یا در حال حمل و نقل باشند مورد استفاده قرار می گیرد.برای این بیمه نامه هیچگونه الزامات قانونی تعیین نشده است.

گروه هوانوردی آریانا تلاش خواهد کرد تا بالاترین ارزش افزوده برای همکاران، ذینفعان ، کاربران و سرمایه گذاران خود در صنعت هوانوردی از طریق توسعه بازارهای هوانوردی داخلی و خارجی و با استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته و مدرن عملیاتی و مالی تحقق یافته و با ارائه برترین خدمات هوانوردی به مشتریان خود شعار "مدرن و هوشمند تجارت کنید" را تحقق بخشیم. اعتماد ما به کارکنان خود به عنوان ارزشمندترین دارایی مجموعه بوده و شبکه اجرایی ما را در ایجاد رضایت مجموعه های هوانوردی و کاربران سرآمدی میان شرکتهای خدماتی،مالی و سرمایه گذاری در زمینه هوانوردی کشور یاری نموده است و با بهبود مستمر برای فعالیتهای خود در صنعت هوانوردی بر اساس استاندارد های جهانی را سرلوحه امور خود قرار داده ایم.ما در تلاش هستیم بهترین خدمات را به شرکتهای هواپیمایی ،مجموعه های هوانوردی ، فرودگاهها و مراکز آموزشی هوانوردی ارائه نماییم

 

شما می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر، مشاوره و یا دریافت خدمات به صورت تلفنی از طریق مسیر های ارتباطی زیر با ما در ارتباط باشید.

 

 

ارتباط با پشتیبانی گروه هوانوردی آریانا

 
آدرس:   ایران تهران شهرک اکباتان فاز یک بلوار شهید نفیسی ساختمان ایرسا طبقه پنجم واحد 10
تلفن:   2191010209(98)+
موبایل:   9227170721(98)+
ایمیل:   این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

Search